STRUČNI SKUPOVI

Udruženje planira da na teritoiji opštine Apatin preuzme primat u organizovanju tribina, savetovanja i naučno istraživačkih stručnih skupova vezanih za zaštitu prirodnih bogatstava na teritoriji opštine Apatin i osposobljavanja dece i omladine Za život U prirodi i SA prirodom.

Organizovanje ovakvih skupova pretpostavlja tesnu saradnju sa svim društveno odgovornim pravnim subjetima na teritoriji opštine kao što su lokalna samouprava, Banja Junaković, JP Vojvodinašume, Vode Vojvodine i drugi.

Оснивачка скупштина 01 фебруар 2020 године

ТРИБИНА НА ОТВОРЕНОМ

Тема: Светски дан шума: 

ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ШУМА ЈУНАКОВИЋ“

Мали Петров Салаш 20 март 2021 године

Детаљније на страници ОВДЕ.

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room