DELATNOST

Ciljevi Udruženja su upoznavanje dece i omladine:

Za život U prirodi i SA prirodom,

O značaju zaštite biljnog, životinjskog sveta i voda sa posebnim osvrtom na prirodna bogatstva ne teritoriji opštine Apatin,

O značaju uzgoja domaćih životinja sa posebnim osvrtom na uzgoj starih sorti domaćih životinja uzgajanih na salašima,

O značaju obavljanja pojedinih specifičnih delatnosti kao što su lov, ribolov,pčelarstvo, gljivarstvo i sl,

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • Organizuje i preduzima aktivnosti oko realizacije poslova vezanih za stvaranje prostornog ambijenta za obavljanje svojih delatnosti,
 • Organizuje rad po sekcijama kao osnovnim oblikom delovanja u Udruženju,
 • Organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, praktične radionice i druge oblilke edukacije u oblasti ostvarivanja ciljeva Udruženja,
 • Organizuje volonterske akcije, kulturne događaje kao i druge vidove organizovanja radi ostvarivanja svojih ciljeva,
 • Sarađuje sa obrazovnim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim društveno odgovornim i stručnim pravnim licima i pojedincima koji se bave kompatibilnim oblastima delovanja radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room