GLJIVARSKA RADIONICA

Gljivarska radionica je posebna radionica u botaničkoj sekciji koja ima za cilj da upoznaje polaznike radionice sa gljivama našeg kraja.

Trenutno nemamo stručnog saradnika koji bi vodio ovu radionicu, ali se nadamo da ćemo uskoro i ovaj problem rešiti.

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room