UVOD

Salašarska sekcija se bazira na aktivnostima Malog Petrovog Salaša pre osnivanja Udruženja. Petar Rašeta je salaš domaćih životinja gradio i razvijao više od 20 godina, a Udruženje nastavlja da ga razvija i dalje.

Na salašu su se udomile SVE POZNATE DOMAĆE ŽIVOTINJE.

Na salašu je podignut i mali voćnjak koji sadrži oko 100-tinak stabala domaćih vrsta voća koje se ne prska hemijskim sredstvima.

Na salašu je iskopan i formiran niz od tri jezera-bare od kojih je u dva nasađena babuška i terpan, a treće služi za rekreativno kupanje.

Kao i na svakom salašu i na ovom se spremaju svi salašarski specijaliteti:

 • mleko i mlečni proizvodi
 • proizvodi od mesa
 • sokovi i pekmezi od domaćeg voća i voćkarica (beli glog, trnjina, divlja ruža, divlja kruška i dr)
 • proizvodi od meda
 • rakije

Sve aktivnosti vezane za uzgoj životinja, biljaka i pravljenja proizvoda se odvijaju i u radionicama.

RUKOVODILAC SEKCIJE

PETAR RAŠETA, dipl.inž.saobraćaja

Petar  Rašeta je stari iskusni prirodnjak, ali u životu nikad nije imao zemlju-njivu, nikad nije držao životinje, ali je imao san, viziju i eto.

Čitao je i učio mnogo o uzgoju životinja na salašarski način i došao do toga da u letnjem periodu ima preko 500 glava domaćih životinja i većinom se sam stara o njima.

SARADNICI

Većinu poslova na ovom salašu obavlja vlasnik salaša Petar Rašeta.

Vikendom ima svesrdnu pomoć i od ostalih članova domaćinstva, a posebno od supruge Milanke.

Za stručnu pomoć na salašu je zadužen komšija Stevo Mileusnić koji se rado odaziva pozivu domaćina.

Kada je na salašu potrebno odraditi veći posao onda domaćin organizuje mobe na koje se odazivaju, pre svega, drugari koji se najčešće druže: Simo, Petko, Peti, Dragec, Mišo, Zemo, Mirko, Mitke, Ljubo, Imer, Mojsije, Slobo, Braca i izvinjavam se ako sam neke zaboravio…….

ISTORIJA SALAŠA 

od 2000 godine

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room