Njegovo veličanstvo

HRAST LUŽNJAK

Quercus robur

Hrast lužnjak je zaštitni znak Park šume “Junaković“. Šuma “Junaković“ je postalo državno prirodno  zaštićeno područje baš zbog hrasta lužnjaka koji je na jednoj relativno maloj površini gusto zastupljen.

To je predivno drvo. Visine i do 50m, prečnika stabla i do 2,5 m i više, veoma dugovečno, nekoliko stotina pa i hiljada godina. Krošnja veoma široka,  nepravilno, ali dobro razgranata jakim i krivim kolenasto savijenim granama. Listovi, obrnuto jajasti, obodno urezani sa 4-5 asimetričnih, tupih i okruglastih režnjeva. Plod, žir, obično izraženo jajast dug 2-4 cm, svetlosmeđe boje. Kapice nisu maljave.

Priča o hrastu se može pročitati ovde.

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room