UVOD

Botanička sekcija je jedna od osnovnih sekcija u ovom prirodnjačkom centru, jer se većina aktivnosti odvija u širem regionu Park šume Junaković.

Park šuma Junaković i njena okolina obiluju širokim spektrom biljnih vrsta tako da predstavljaju prostor u kome se punim kapacitetom mogu odvijati aktivnosti vezane za  njihovo  upoznavanje i izučavanje.

RUKOVODILAC SEKCIJE

VLASTA MILENKOVIĆ, diplomirani biolog

autobiografija

Rođena 12 maja 1985 godine u Osijeku. Osnovnu školu završila u Batini (RH), Srednju medicinsku školu u Somboru. Prirodno matematički fakultet, departman za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.

Diplomirani biolog.

Posebno zaineresovana za oblasti:

 • ekologija i zaštita životne sredine,
 • invazivne vrste u ekosistemu i njihovo upravljanje,
 • konzervacija i restauracija erkosistema.

Član naučno istraživačkog društva studenata biologije “Josip Pančić“.

Slobodno vreme provodi na Dunavu. Zaljubljenik Dunava. Voli vožnju biciklom, a fotografija hobi.

STRUČNI SARADNICI

Emina Kovačević.

diplomirani inženjer šumarstva

Rođena 1979 godine u Somboru. Osnovnu i srednju školu završila u Apatinu. Šumarski fakultet  u Beogradu, smer obrada drveta, završava 2005 godine.

Radila kao nastavnik stručnog predmeta obrada drveta u Novom Sadu, a zatim i u Apatinu.

Nataša Ađin,

vaspitačica,

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room