DOMAĆI MAGARAC

Magarci spadaju u red  NEPARNOPRSTIH KOPITARA (Perissodactyla), podred Hippomorpha, familiju KONJA (Equidae)

Magarci su biljojedni sisari, sa neparnim brojem prstiju. Hrane se biljkama, ali za razliku od papkara (preživara) celulozu vare u crevima i imaju jednostavno građen želudac.

Domaće, pripitomljene vrste su  DOMAĆI MAGARAC.

DOMAĆI MAGARAC

(Equus africanus asinus)

Domaći magarac vodi poreklo od podvrste afričkog magarca, tj. somalijskog magarca.

Ukrštanjem pastuva i magarice dobija se

MAZGA,

a magarca i kobile dobija se

MULA. 

Oba hibrida imaju neparan broj hromozona, pa su neplodni.

Mlado magare se naziva pule.

Autohtona vrsta magarca u Srbiji je

BALKANSKI MAGARAC.

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room