KONJI

Konji spadaju u red  NEPARNOPRSTIH KOPITARA (Perissodactyla), podred Hippomorpha, familiju KONJA (Equidae)

Konji su biljojedni sisari, sa neparnim brojem prstiju. Hrane se biljkama, ali za razliku od papkara (preživara) celulozu vare u crevima i imaju jednostavno građen želudac.

Domaće, pripitomljene vrste su DOMAĆI KONJ I DOMAĆI MAGARAC.

DOMAĆI KONJ

(Equus ferus caballus)

Divlji konji su pripitomljavani još pre 4000 godina pne. Čoveku služe za jahanje i prenos tereta. Brzinom se služe za spas od predatora.

Konji imaju sposobnost da spavaju i stojeć i ležeći. Ženka konja se naziva kobila. Polno zreli mužjak pastuv. Mladunče se naziva ždrebe ili ome.Konj doseže punu zrelost u petoj godini. Životni vek 25 do 30 godina.

U Srbiji postoje dve autohtone sorte konja:

NONIUS

i DOMAĆI BRDSKI KONJ

ili divlji brdski poni.

PONI KONJI

Poni konji su mali konji, koji imaju upadljivo kraće noge od drugih pripadnika svoje vrste, šire sapi i deblji vrat. Uglavnom ne prelaze više od 1,5m, ali s obzirom na veličinu izuzetno su snažni.

Šetlandski poni može biti skoro svih boja, uključujući kestenjastu sa belim šarama, pegastu dlaku ili zlatnu sa belom grivom i repom. Međutim najčešće su crni, braon, sivi ili riđi.

Poni konji se dele na:
mini – niže od 86cm, male – od 87-92 cm, srednje od 93-98cm, i velike 99-105cm

 

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room